Barn og kampsport

 

Meny


Barn og kampsport

[barn og kampsport]

Som forelder og pårørende er du nødvendigvis nøye med hva ditt barn skal lære. Ikke minst gjelder dette når temaet er teknikker som omhandler fysisk selvforsvar og kampsport i en eller annen form.

Vi praktiserer Karate-jitsu der barn og ungdom lærer selvforsvar, disiplin, respekt, fokusering på mål, og senere også utprøving av lederrollen. Karate-jitsu hjelper barn å modnes, ikke bare ved å lære dem tøffe teknikker og selvforsvar, men ved å lære dem å forbli motivert, fokusert og jobbe mot sine mål og drømmer.

Våre juniorer trener disiplin og respekt for hverandre – to viktige grunnverdier. Ved å starte tidlig lærer barn og unge god vaner som kan vare livet ut. De unge lærer også å lede andre og unngå negative elementer som blant annet mobbing.

Om du ønsker å trene for å konkurrere eller bare vil ha det gøy ved å trene Karate-jitsu, så får du kvaliteter som kan vare livet ut.

Instruktørene ved TX kampsportsenter er opptatt av å kunne gi barn og unge i nærmiljøet et sunt tilbud om trening og et godt fellesskap. Vi vet også at denne form for trening er utviklende for både motorikk og koordinasjon. Samtidig er trening av kampsport disiplinerende, men det er ikke disiplin for disiplinens egen skyld.

Treningen består hovedsakelig av to “deler”. En del som er mer fri og lekbetont, som går på trene inn motoriske ferdigheter, skape trivsel, øke utholdenhet m.m. Akrobatikk er helt sentralt. Her er det lov å ha litt “liv og røre”. Samtidig foregår treningen i kontrollerte former, og under oppsyn av en instruktør hele tiden. Det er et absolutt forbud mot å plage andre, ikke ta hensyn til andre, eller å gjøre ting som kan utsette andre for ubehag eller skade.

Den typen øvelser som brukes er ofte lekbetont, gjerne med et moment av samarbeid i bunn som kan inkludere grunnleggende kampsport-teknikker. Øvelsene brukes typisk som oppvarming, avslutning, eller som et lite avbrekk i løpet av treningen.

Den “alvorlige” delen av treningen er der hvor vi innlærer selvforsvarsteknikker og det kreves konsentrasjon, det å følge med, være stille etc. Det er dette som er selve kjernen ved kampsport, og som skaper den roen og disiplinen vår kampsport er kjent for.

Denne tekniske delen av treningen består i å utføre de ulike øvelsene som barna skal lære til en bestemt grad (nivå med tilhørende beltefarge). Vi har et eget graderingsprogram (beltetester og stripetester) som er spesielt utviklet for barn og unge.

I Karate-jitsu kan den tekniske delen bestå av slag- og sparkøvelser, falløvelser (ruller etc.), frigjøringer fra grep, nedleggiger, det å forsvare seg på bakken (”bryting”), komme seg unna slag og spark (unnvikelser og forflytninger), blokkeringer m.m.

…kort oppsummert: TRENING MED MENING!